Privacyverklaring

Kattige Katten Gedragsadvies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kattigekatten.nl
Hanenburg 19
9255 JX Tytsjerk
0612070762

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kattige Katten Gedragsadvies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kattigekatten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kattige Katten Gedragsadvies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Kattige Katten Gedragsadvies analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kattige Katten Gedragsadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van kattige Katten Gedragsadvies) tussen zit. kattige Katten Gedragsadvies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Google Drive
Kattige katten maakt gebruikt van Google Drive. Kattige katten gebruikt van de formulieren die via Google Drive verstuurd en ingevuld worden. Door deze vragenlijst te versturen naar aanleiding van een consult, krijgt Kattige Katten meer inzicht in probleemgedrag.

De gegevens die door jou worden ingevuld in het formulier worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kattige Katten heeft hier geen invloed op. Kattige Katten heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Google Drive-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Nieuwsbrief /Mailpoet
Kattige Katten maakt gebruikt van Mailpoet om nieuwsbrieven te versturen. Met als doel het verstrekken van informatie en met commercieel doeleinde. Om nieuwsbrieven te versturen gebruikt mailpoet uw voornaam en emailadres. Deze gegevens worden opgeslagen via Wysija (bedrijf achter Maipoet) op de website van Kattige Katten. Deze informatie word opgeslagen bij online.net, een server in Frankrijk en bij Linode een server in de Verenigde Staten. Wysija vertrekt deze informatie niet aan derde partijen, mits Wysija hiertoe wettelijk wordt verplicht. Kattige katten heeft hier geen invloed op. De privacy statement van Mailpoet vindt u hier.

Jetpack
Kattige Katten maakt gebruik van Jetpack  om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Automattic opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Automattic (bedrijf achter WordPress and Jetpack) voor meer informatie. Automattic gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Automattic kan deze informatie aan derden verschaffen indien Automattic hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Automattic verwerken. Kattige Katten heeft hier geen invloed op.  Kattige Katten heeft Automattic geen toestemming gegeven om via Kattige Katten verkregen Jetpack-informatie te gebruiken voor andere diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kattige Katten Gedragsadvies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Voor- en achternaam

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Nieuwsbrief en Google Drive formulier

Adresgegevens

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Google Drive formulier nav consult aan huis en facturatie. En om dienstverlening uit te kunnen voeren.

Telefoonnummer

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Google Drive formulier en Om dienstverlening uit te kunnen voeren.

E-mailadres

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Nieuwsbrief en Google Drive formulier. Om dienstverlening uit te kunnen voeren

 

IP-adres

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Jetpack/website gebruik

Locatie gegevens

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Jetpack/website gebruik

Gegevens over jouw surfgedrag

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Jetpack/website gebruik

Internetbrowser en apparaat type

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Jetpack/website gebruik

Delen van persoonsgegevens met derden

Kattige Katten Gedragsadvies verstrekt uitsluitend niet aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kattige Katten Gedragsadvies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kattige Katten Gedragsadvies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kattigekatten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Kattige Katten Gedragsadvies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kattige Katten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kattigekatten.nl